Krávy na autobusové zastávce. V Rusku je možné všechno!

Krávy na autobusové zastávce. Zábavné foto. V Rusku je možné všechno!