Pozor ptáčku, neukruť si tu hlavu!

Pozor ptáčku, neukruť si tu hlavu! Když pták neskutečnou rychlostí pohybuje hlavou…

Socha jako toaleta pro ptáky

Socha jako toaleta pro ptáky. Zábavné foto.